Stavebněhistorické průzkumy - odborné články - projekty
Binaurální mikrofony Soundman OKM - fieldrecording
Grafické práce - propagace památek
Obnova kostela v Polomu u Trhové Kamenice
Stavba slaměného domu - projekt - dokumentace